Новости школы

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  April 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

AnaniMinuson.

AnaniMinuson.

Tolışədə, qıle çayxonədə dı nəfər i tonə nışdəbimon, çı tolışi ədəbi zıvoniku, mədəni tədbiron təşkil kardero qəpon jedəbimon . Rafiğ muəllimi votışe :

- Çı rəhmətşə Sərxan mamu kitobım hozzom kardə, əmmo ə kitobo çap kardero maddi imkonim ni, çap bıdəm karde.

Votıme:

- Pidone az çı "Amburi soğnədə " ədəbi məclisi nomədə bə xəlği muraciət bıkəm. Sərxan mamu milləti roysə zəhmətiş ve bə.Komək kardəkəs peydo bəbe.

Rafiq məllim:

- Ne, lozim ni.Çanədə bo puli qoroş bə xəlği muraciət karde bəbe.Bo milləti mədəniyəti rost karde qoroş əmə mandəmon çı Prembıli dəvuşon vırədə.

İmkonbə kəson komək kardənin, imkon nıbəkəson isə xəcolət kəşdən.

- Əmmo, rosti bıvotəmon,kamən bıbo komək bıkon bedən, əvoni çı yodo bekarde əbıni.

- Rost votdəş, Xıdo çəvonku rozi bıbuy.

Bı qəpədə bimon iberdəm i qlə xonexo, cıvonə zoə bəmə nez be, səlomış doe, nışte çəmə palu,peşo dimış qəte bə Rafiğ muəllimi votışe:

- Rafiq muəllim, az şıməni zındəm və şımə kardə qəpon məstəbim.

Az şo bom, jığo sərəsim ım zoə mavji bəmə maddi komək bakay. Əmmo əv co qəponış je:

- Rafiq muəllim, bəşmə xoto məqıni, şımə ko karde çəmi zındənion,dı ədəbiyyati, dı mədəniyyəti xəlği bə və barde əbıni.Camati səpo eştono lozime, bo mitinq kardero bə hukuməti muraciət karde lozime.Əğər hukumət ico nıdo, bəvədə bə Məskovə, bə Kreml muraciət karde lozime.

Rafiğ muəllim :

- Boli, iminə az mədəniyyət mərkəzi yolim, çı kom partiyəsə yol nim. Mitinq vanq karde çımı ko ni.Az dışdə ko məşğulim.

Dıminə az sərəsdənim, çı Məskovə bəçəmə ko çı dəxılış hıste?

Cıvonə zoə:

- Çıko yəni çı dəxılış hıse? Çar hukuməti dı Tolış xanon muğaviləş bə, rus çari tolışon bə himoyə peqətəşonbe. Bınvışdəmon bə ruson prizidenti, imzo qırdə bıkəmon, 500 qılə ımzo bıbo bəçəmə sədo sədo bədon, bəmə dəyəğ bəbin.

Rafiq luputə sırəş karde, votışe:

-Boli, vindəm şımə səvodinə cıvonin, mavji milləti ve pidone.Boy tı qıle muraciət məktubi binvışt bə Kreml, bə 5 xonəxo, dıştə şəxsiyyət vəsiğə numrə bıdə imzo noy, əmandəni kon az bakam.Şımə bə 5 xonəxo, ney bə 3 xonəxo imzo bıdənən noy, peşonə ko bə çımı qi.Çiç votdəş, roziş?

Cıvonə zoe səpo eşte, votışe:

- Bəle, az rozim, bə i həftə ım ko duz bəbe.

Cıvonə zoə həni əyo nımande, beşe şe, az çı Rafiq muəllimiku xəbəmse:

- Şımə ım cıvonə zoə zindon?

- Ne, zındənim, bə yodım omdəni.

Çə rujnəku 3 manq dəvardəbe, inənən az dı Rafiqi Tolışədə, həmonə çayxonədə nışdəbimon.İberdəmədən ə tolışə cıvonə zoe bəçımı yod dəşe, çı Rafiq muəllimiku parsim:

-Muəllim, ə cıvonə zoə məktubış nıvışdışe, ?

Rafiq:

- Tı kom zoə, kom məktubi votdəş?

- Muəllim, mavji şımə fam zaybə,əmə se manq bə nav ıyo çı Sərxan mamu kitobi çap kardero qəp jeydəbimon, qle cıvonə zoə bəmə nezbe, bə Məskovə, bə Kreml şikoyət nıvışde bə qi qətışe.

Rafiq sıre və votışe:

- Az sərəsdənim, şımə ya əvomişon yaən vey sofə odəmion.Az həmone rujo ə zoəm çı yodo bekarde. 10 sore ha manq jığo- jığo qəpon məstəm, Çəmə jığo ananim pəlivonomon veye. Feyzdə anəde ananim pəhlivonon histe, əmmo meydondə əvoni vinde əzınış.

- Çok ,az sərəsim, az bə dumu mandəm. Sərxam mamu votıme bə yodım dəşe, tı çı rəhmətşə Sərxan mamu kitobi ko çiç karde?.

Rafuq muəllim:

- Çəş kardəm, Xıdo yole, inşallah, qle hınəninə zoə bebəşe bə meydon, komək bəbe bəmə, azən çı Sərxan mamu xəcolətdə bebəşım.

Bir 2 people, including Rafiq Cəlilov, ayaqüstə duran insanlar və açıq Havada şəkili ola bilər

Şirəli Əlyar

18 May 2021 в 23.34.41
96
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft