Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  March 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Anquli bo sığe bəmedə

Anquli bo sığe bəmedə.

( Feleton)

Bəşti çiçi lazim oxo

Oris , Xəxoli kışdedə.

İmi bızın Tırkən tolşi ,

Bə ləğ noydə, arışdedə.

Im ruj çımı qle həmro bımono ım şeirış vığande.Bəmı ve xoş ome, pidəmbe çı həxədə həni qəp məjənım, əmmo şəyton mınış çı ro bekardışe.Şəytoni bəmı votışe :

-Az tıni zındəm, sıxani ıştə dıldə oqətoş ıştı zo bətıpe. sıxani ıştə dıldə oməqət , hiç nıbo dı qle lətifə, dı qle əhfolati dıli təyli bıkə.

Isə boşmə qle bə əhfolat bənvışdım, intasi zındənim ım əhfolatım nıvışdə ya ne.Əmmo əy zındəm ki ım əhfolatım hələ 70- minə sorondə nıvışdəmbe və həmonə nıvışdə əhfolat çı Masallu rəyoni "Çağırış" rujnomədə çap bıəbe.

Mılxəs, səveti devri 50 - minə sorondə çəmə diədə kəlxozəti be.Az jığo sərəsdəmki kəlxozət qle demokratik icma formə be.Kəlxoz sədri kəlxozəvonon ıştən vıjnedəbin.Ki çanədə ko kardəbe, bə ko hesob ıştə zəhmətə baxşə əstəni.Kəlxoz sədri vıjne ve marağin əbi. Di siprişon koy vaxtondə dı i yəndı çanədə mehribon bıbuən sədr vıjneədə bə 2, 3 vırə co əbin. Haa, mərəkə bəvədə əbi..Sori pozə manq be, voşən 2-3 ruj be voydəbe.Diədə kəlxoz sədri vıjne qorə bə şəv siprişon co- co qırdə əbin.Diədə rəhmətkə Əjəllə ( Əjdər lələ) mamu hıstebe əv ve intrığəbozbe.Əjəllə mamu bə voş voy diə kardəni şedə çı rəhmətkə Xəlil mamumon kəy. Xəlil mamumon kəy i dastə siprişon qırdə bəbinki əvon ıştə nomizədi vıjne həxədə tədbiron fik kardəbin.Əjəllə mamu ıyo ve nıştə, ve qəpon jedə.İ kərən vində şəvi nime, eştə səpo dəro qınedə bəkə.Bə vaxton hasar- flon nəbi, nığılə xəndəxon əbi. Əjəllə mamu çı Xəlil mamu soyku beşedə, joyli bedə, şəvi nimə, zılmotə şəv, çəş- çəşi vindəni.Omeydə, omeydə bə Zərbiəli Xalığımon kuçə rəsedə lınqış vırsedə eqınedə bə Zərbiəli Xalığımon nığılə xəndəx.Əjəllə kırtımə merdbe, çanədə zu jedə çı xəndəxo beşi, beşi zındəni.Həmmə bədənış bə tul bedə.Vindəki çı xəndəxo beşi zındəni, ıştən bəştə dı bərkə vanqi votdə:

-Əjəllə, bətı ıyo marde lozime, marde.Nə tıni kəlxoz sədri bənon, nə ışti nezə odəmon.Bətı çiç bə şəvi nımədə eqinəş bə kuçon.Im bətı lozime, ısə bımard iyo.

Əjəllə bəştə səy qoşə qappazon jey bəçəton, Zərbiəli Xalıği vanq kardə.Xəyli vanq karde bəçəton Xalıq hıtə vırədə bə sədo oğo bedə. Əv dı natə lampə omeydə, vində Əjəllə bə xəndəx eqinə, əy çəyo bekardə.

Çımı şinə tolışon çəmə mıllət xəndəxi dıləde, əmə bəpe bə i yəndı komək bıkəmon çə xəndəxo beşəmon, əmmo əmə ıştə dardi ne, çı ruson, çı xəxolon dardi kəştəmon.Yolon votənə , "Anquli nıştə bo sıği bəmedə".Bəli bə dınyo qardışi çok diə bıkımon əmə anqulimon, eqinəmon bə xəndəx,əmmo bo ruson, bo xəxolon..eeee, dəqijnıme ...bo sığe bəmedəmon. Votdəm ıştə dardi bıkəşımon çok bəbe. Çımı dastə bə tolışo nıvışde omedə..boənən şımənən ıştə dastə omey bıkənən, ıştə olimon ziyorət bıkənən, dıştə fərzəndon, dı i yəndı ıştə nənə zıvono qəp bıjənən.
Bir 1 nəfər, saqqal və bunu deyən yazı "Şirali Alyar 2022/3/4 15:13" şəkili ola bilər

caspı1.org

19 May 2022 в 15.16.49
64
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: CASPİ1.ORG
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft