Новости школы

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  July 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Çokə silli

Çokə silli.

( Hekoyə)

Zındənim ım çı ozzoe mınış qətə, çımı həxi hardən, az ıştəndə beşedənim, bəmı çı pentono diə kardən, az hövsələ kardəm, nohəxə ko vindəm ıştə çəşi eqətdəm, ıştəni bə kuəti noydəm, hakanə ıştəni bə korəti noydəm. Əmmo bə duə qəpi, bə duə sıxani, bə duə xəbə pevolo kardəkəson tov varde zındənim. Zındənim ! Votdən ki həmmə bevəcə əməlon çı du voteku bəməl omeydə. Çı həzrəti imom Əli (ə) jığo qle hədisış hıste, "...Əğər mısılmon be pidəbu , iminə du vote tobə bıkə."

13-14 sinım əbi. Çımı sinif həmro, əğıləti həmro Eldari yolə bo vəyə be. Vəyə ruji mastə tobə şəvi nimə az çəvon soədə bim, bə Eldari vəyə koondə koməkəti kardəbim. Az sıftən çəvon soədə rə-rə əbim. Çəvon kəy vədə ru davardəbe, ru yolə doon arədə şuredəbe, vey vaxt əmə bə ruədə dərs əhandimon, hənək əkəymon. Çımı Xanverdi boən dı Eldari yolə boon həmroəti kardəbe. Mılxəs, şanqo vəyə vey çok şedəbe. Sıvo əhandi saz bıjən, aşığən hıstebe. Vəyə lap tınd bə vaxtədə Eldar mınış vanq kardışe, şimon etatimon bə ru. Oşumə şəv bıboən ve tokibe. Xəbəmse:

- Eldar, tı mını bı tokiə ru boçi vanq kardə?

Eldar qle çəxırə butulkə inən qle iskan çı bırə kulun arədəş bekardışe və votışe:

- Votdən ım vey çokə çəxıre, boy əmənən çımədə peşoməmon, çımi təmi bızınəmon.

Votıme:

-Az tobe ım vaxti hiç jığo şey peşoməmni, tarsedəm Lələ bəzne, mıni bəkışte.

Eldar:

-Zə, ıyo əməni ki bəvinde? Azən peşoməmni, əmmo votdən ım şinə çəxıre, bə odəmi ləzzət doydə.

Eldari nimə iskanış peşome, peşo bımono nımə iskanış ekarde.Az dı qurtım peşome zıneme, ə mandey ru kardıme bəyji, votıme:

- Zə, ım çiçe, zə? Çımi peşoməkəsi ağılış ni.

Bı arədə bə ru etatə tərəfdə sədo ome. Eldar rə butulkəş şodoe bə bırə kul, vitimon çığın.

Maştənə ruji, peş çoştə çımı Xanverdi boə çı Sığdaşti məktəbo ome bəkə. Bəvədə əv Sığdaş diy məktəbədə muəllim ko kardəbe. Mınış vanq karde bə çəmə kəy sıv, və çımıku xəbəş se:

- Tı şanqo vəyədə çı qələt kardə? Məsəme peşome-flon kardə?

Votıme :- Ney, jəğo ko bəni.

Votışe:-Du məvot.

Votıme:- Bə Xanəli boli con, az peşoməm ni.

Hıjo bı sıxanədə bim, Xanverdi boli çımı quşəbınisə qıle sillij je, kam mande bə zəmin bıqınım. Votışe bəmı:

- Az bəştə çəşi bobə bıkəm ya bəştı duə qəpi? Az tıni bə peşome qoroş jedənim, az tıni bə du vote qoroş jedəm. Tı 5-6 sor bəpeş merd hesob bəbış. Merd bəpe du məvoti. Qələtı kardə, bıvot qələtım kardə. Du vote həm nomerdiətie

,həmən qələti zuod kardeye.

Az həni dama nıbim, səm qəte bəyji. Çə rujnəku du vote tobəm karde, çımı boə jə silli çımı quşədə bəni quşuvə mande.

Rosti bəsə həxə sıxanon vote qoroş vey əziyyəton kəşəme, vey nohəxə təhqiron məsəme, əmmo hiç vaxt sə bəyji bənim. Və bəştə Xanverdi boli hıjo təşəkkur kardəm ki, bəmı vaxtdədə çokə silliş jə.

23.07.2021.

 

Bir 2 nəfər, ağac və açıq hava şəkili ola bilər

Şirəli Əlyar

23 Sep 2021 в 13.58.18
64
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft