fd
CASP1.ORGSu, 25 Oct 2020, 08.39.57
Welcome Guest | RSS
Site menu

Section categories
TARİX . [12]MƏDƏNİYYƏT . [11]
SİYASƏT . [52]SOSİAL . [6]
TOLOŞON SƏDO . [3]TMH . [4]
ÖLKƏ XƏBƏRLƏRİ . [15]RTMM . [0]
Qedim tarixi [0]Orta esrler tarixi (7-15 asrler) [0]
Orta esrler tarixi (16-18 asrler) [0]Talish xanligi tarixi . [0]
Talish xalqi Car rusiyasi dovrunde. [0]Mugan Sovet Respublikasi tarixi . [3]
Talish milli-madani dircalish dovru (XX asrin 20-30-cu illeri) [0]Talish tarixi XX asrin 40-ci - 80-ci illerin sonu. [0]
TARİX
Talish tarixi 1993-2020-ci iller . [0]Talish-Mugan Muxtar Respublikasi tarixi . [0]
Musteqil Azerbaycan dovrunun ilk illerinde talish mili-madani dircalishi (1988-1993-cu iller). [0]Xarici Dildə Məqalələr [2]

Our poll
Rate my site
Total of answers: 2

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


21.16.48
Ehsan

Ehsan.

Jimonədə çokə konən bedə, əvoniən vinde lozime.

Kali xonəxon çandi-çan cor ıştəni bəni Xıdo təmuzə bandə nuşo doyden ,ıkərən vindəş jəqo nohəxə ko kardə mot mandəş. Penco sor çı Xıdo bığandə Qıroni handəkəs, bə fəğıron, bə səğıron fıtrə, sədəğə, ehsan doy bo mısolmonon vocibbeku qəp jəkəs ,vindəş ıştən-bəştə voteyon tərs əməl kardə. Hakanə vindəmki yolə şeyxon bə kosibon ney, bə harınon, bə etoc nıbəkəson ehsan doydə, haa ıyo odəmi xırtə hışk bedə.

Əmmo bə Xıdo ve şukur çəmə Tolışondə jəqo sodə xonəxon jidən , çəvon dılədə bə Xıdo, bə peyğəmbəron, bə imomon imon kardəkəson jidən. Çı dədə-bobonku boəmə jıqo qıle adət mandə, ha sor məhərrəmə manqədə bo İmom Huseyni təziyə oqətdən, ehsanət doydən. Im sor, məhərrəm manqədə de epidemiyə anqıl bə məscid şe, ehsanat doy məsləhət nıznışone., intəha kali-kali odəmon ıştə kədə ehsan poloşon pate və bə hamsion, bə kosibon pay-puş kardışone.Çəmə di Toyobə məhələdə rehmətşə İlyasi zoə Asəf (çımı Nənə tərəfo bəmə əvlodin) çı xəlxi adət-ənənəku bə dumu mandənıbe. Im sor çey zoə Fariz bə əskər şe qoroş kəxəlic hojo de fikri, de zikri ənəvi. Kədə bə xeyzoni , bə Sevdaş vote:

-Kinə, Sevda, hukumət bə məscidşe haştəni, heç nıbo qəzəni polo bıpatamon, bə hamsionən esan bıdəmon, ıştənən bəhəmon. Imom ehsani ınşallah bəmə səvob bədo, Xıdovandi aləm bəçəmə əğıli komək bəbe.

Sevda de qeyzi votışe:

- Tı çıç votdəş, əğıl əskərəti bıkey az ıyo polo bəhəm, əv heç çımı xırtədə bəşe? Iştənən çım Fariz bala aləmə poloş ve əpi ,hojo əvoti polo bınəkori bəni aləmə polo sard bıkə, ləvənginə kijəsən ve əpi..

Sevda qəp je-je çəşonoş nəminbe, Asəfiən qəhər eqətişe.Xeyli vaxt dama nıbe bə çort şe, ıştən-dıştə piət- no kardəbe. İkkərədə damabe, votışe:

- Kinə, zındəş bəçımı ağıl çıç omə, votdəm i yolə qəzən polo bıpatəmon, bobəmon bə əğıli əskərəti kardə vırə, bıdə həm çəmə əğıl bəhəy həmən çey həmron, çey komandiron unən əyo bə vətəni qulluğ kardəkəson.

- Zə, tı çıç votəş, ə kəməndiron bımi ıco bədon?

- Boço ico ədənin , navkonə sorondə çəmə Ulimi Ruəkəni di palu hərbi çəst hıstebe, ve xonəxon məhərrəmlığədə bə saldaton imom ehsani ədeyn . Çiç bıbu Goranboy bəmə diəroe, de maşini subh beşomon bo çoştə əyo bəbimon.

Asəf de xeyzoni bə qəror ome bepeşt eşte 15 qılə so kijəj kışte, jeni hamsion bə komək vanq kardışe. Kali hamsionən umjənbin bə Asefi. Maləsəf şanqo tobə maştə nıbitin, har cur hozzoəti kardışone ,qıle 15 kilolığ qəzənədə poloşon pate, hətto bo koməkəti qoroş co hamsionən bəvon umjənbim ,subh maştəsə se qılə hırdə maşin , de har curə hozzoəti dəro qının bə Goranboy. Bo çoştə mandə rəsin bə çəst , kəməndirişon vanq karde, Asəf ıştə ome məğsədış bo kəməndiri qəpij je.Kəməndir bı ko şobe və roziəti doşe, əmmo votişeki, xorəki bəpe çəmə aşpazon pevolo bıke, çı saldaton normə çəş karde lozime. Asəf sıvo ehsanə polo ,sıvo ləvənqinə kijə, xeyli mer-meyvə, curbəcur ov, kəmpotən vardəşbe. Vardə xorək vebe, bə həmmə saldaton, kəməndiron rəse, hətto çı hamsiə çəstədə saldaton vanq kardışone. Saldaton ve şobın, jıqo kə hardeon ve vaxtbe hardənıbin.Əvon de dıli soxti dıvo kardəbin. Çı diədə şə moon, hovon, hamsuə jenon heççi nahardışone, əvon bə saldatə balon diə kardencə bəmedəbin və dıvo kardəbin, "Xıdoli, tı ım balalion səğ-səlomət bəçəvon moə-pə bıroson.Xıdoli, çəmə vətəni çı kofiron şəronku diəro bıkə."

Asəfimon çı çəstə beşədə Fariz de moe dasbəqibe , votışe:

- Dodo, az şımə qarzi heç vaxt doy əzınim, iyanə çi bıbo ıştə zəhməti həlol bıkənən. İmom səvob bıdey.

Kəməndir bə Asəfi nezbe, əvış bə vanqo qətışe və təşəkkuruş karde:

- Asəf, har kəsi jumondə qınoş bedə, bəmı jıqo omedə, əğər ıştı çı qıno bıəbu, Xıdo bı rujnə ehsani qoroş əvoni həmmə bəmole.İmom bəmənən, bəşmənən komək bıbuy . Kaş imkoninə odəmonən bəşmə oşo doəşbone.

Şəkildə bunlar ola bilər: 2 nəfər, ayaqda duran insanlar və çöldə, bunu deyən yazı "LADA Q"

 

Şirəli Əlyar

Category: MƏDƏNİYYƏT . | Views: 92 | Added by: ruslantalish7 | Tags: Şirəli Əlyar | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Log In

Shopping cart
Your shopping cart is empty

Search

Calendar
«  October 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Entries archive

Site friends

Copyright MyCorp © 2020