Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

HƏSƏNBALA XƏŞ OMƏ

HƏSƏNBALA XƏŞ OMƏ.

(FELYETON)

3- 4 ruje bəmı kali tolışon zanq kardən, bəmıku bə qarz pulışon pidə.Az qle fəhlə, ıştənən qarzi dılədəm. Fik kardəm " Bala, bı tolışon çı xəbə rəsəki ımon şəv, ruj bəmı bo puli zanq kardən". 3 ruje çı zanqon sədonku hıte zındənim.Im ruj FB- də bə qle statusi peqıbim, 3 ruj bə mav Umər xəbər agentliyi jığo qle xəbəş pevolo kardəşe :

HƏP Lankondə 2-3 manq bə nav bə dı qlə tolışi 15-20 həzo pul təklifiş kardəşbe ki, əvon bə HƏP uzv bıbun, əmmo ə tolışon rozi bənıbin ))

Az ım xəbə hande bəpeşt xəyli sırim, vallah hiç çımı nənə bımono jığo nəğılış qəp jənıbe..Sərəsim ki,bəmı zanq kardəkəson zınəşone az çı HƏPi ofisdə bəm, əve ki bəmı səv- ruj zanq kardən, bə "qarz" puluşon pidə. Bəçımı yod Bədəloni diədə bə qle əhfolot dəşe.

Yolə maşini şofer Həsənbala ha səfə çı urusiətdə omədə çəy həmron əy qırd əqərin, əşin bə "Qəzvin" kafe, əvotin "Həsənbala xəş omə" və bə Həsənbala hesob har- həşt əkeyn. İ kərən Həsənbala çı urusiətdə dı yolə ziyoni omedə,əmmo çı həxədə bə hiç kəsi hiççi votdəni.İnən çəy həmron Həsənbala qırd qətdən, "Həsənbala xəş omə" vote- vote əy bardən bə "Qəzvin".1 ruj, 2 ruj,3- minə ruji Qəzvində inən həmron tost votdən

" Həsənbala xəş omə ,Həsənbala xəş omə".Həni Həsən bala tov varde zındəni, eçtə səpo, dı bərkə sədo votdə :

-Zə, vəsiənən, hıjo votdon "Həsənbala xəş omə", "Həsənbala xəş omə", əmmo i qlə sıpə zoə xəbə sedəni, "Həsənbala çıko omə?" Zə, şımə odəm bıbuənən, az urusiətdə dı 3 həzo ziyani oməm, şımənən 3 ruje mıni bı "Qəzvin"də hardon.Xıdo bəşmə insof bıde.

Haa, az ısə mandəm çı Həsənbala vırədə, azən dimi qətdəm bə tolışon votdəm, Çımı bolion, az hələ çə partiyə uzv nim,əğər bəmı anədə pul təklif bıkon,( sırə mınış qətə,) xəyol kardəm az axmaxəti əkənim, puli bəstem.Də puli boştə milləti çiçsə bakam.

XIDO BƏÇƏMƏ MİLLƏTİ KOMƏK BIBU.

caspi1.org

19 May 2022 в 15.04.36
69
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: caspi1.org
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft