fd
CASP1.ORGSa, 27 Feb 2021, 20.48.03
Welcome Guest | RSS
Site menu

Section categories
Tarix [19]Mədəniyyət [17]
Siyasət [60]Sosial [12]
Toloşon Sədo [9]TMH . [10]
Ölkə Xəbərlər [19]RTMM . [1]
Talish xanligi tarixi . [0]Mugan Sovet Respublikasi tarixi . [3]
TMMR-in tarixi [0]Xarici Dildə Məqalələr [2]
Tolışi şeir [19]Multiculturalism [0]
Tolışə Hekoye [2]

Our poll
Rate my site
Total of answers: 4

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


14.10.14
MERDİ AĞILMAND BIKƏN JENE, AXMƏX BIKƏN

MERDİ AĞILMAND BIKƏN JENE, AXMƏX BIKƏN

           "Qıləy merd de jeni ıştə ağılmandədiku bəhs kardedən. Jen bə şuə votedə, az tınım bı mərtəbə vardə, posniyəme. Merd etiroz kardedə. Jen votedə, az bətı sıbut bəkam. 
           Jen şedə 2 qılə moy hıryedə... 
           Çımon qıləy şum jə sahə bedə. Merdiku bə xəlvət jen moyon bı sahədə, dı vırədə dəkandə. Peşı merd de jeni şedən bo şum jəy. Jen jıqo kardedə ki, merd moy dəkandə rostədə şum bıjəno. 
            Tikəy şum jə bəpeşt, bə merdi bor qınedə bə qıləy moy. Moy beşdə bə dim. Merd zikkə jəydə: Jenə, zəmino moy beşe. 
            Jen votedə: merd, tı axməx bəj, iyo ov ni, bumədə moy bəbe?  
            Merd votedə, hələ diyə bıkə... 
            Əl ğərəz, jenən votedə, haaa, təccubine. 
            Metrəyi şumi bəpeşt merd ijən zikkə jəydə: jenə, bumo (zəmino) qılən moy beşe. 
            Jen ijən, quya de təccubi, de hay-haray şedə merdi tono. ... 
            Əl qərəz, merd votedə ki, jenə tı bışi bə kə, ım moyon bıpat. Isə azən bomem, bahardemon.
              Jen moyonən peqətedə, vardedə bə kə. Moyon patedə hardedə.
              Merd omedə bə kə. Votedə: Jenə moyonı pate?  Biyə hələ moyon bəhəmon...
              Jen ıştəni jəydə vəğın. Votedə: Çiçə moy?
              Merd votedə: Kinə, ə ladinəni moyon votedəməni. Şumo beşeyaaa.
              Jen votedə: zə, tı çiç votedəje? Moy çiçe, şum çiçe?
              Merd votedə: Kinə, tı axməx bəj? Ladi sumo  bini  dı qılə moy beşeaa, dome bətı varde bə kə...
              Jen jəydə bəştə tonon: vay çı kəxobiye, merdi sə xərob bə. Şumədə, bumədə moy bəbe? 
              Merd ıştəku beşedə, zikkə jəydə: Kinə, sıpə kinə! Ladi dı qılə moy benışe bumo, şum jəyədə?  Dome bətı votem, bışi bıpat, ısə azən bomem, bahardemon?
              Jen tikən bərk zikkə jəydə ki, vay, çı kəxobiye, bə merdi sə həvo omə.
              Bı hay-ku hamsıyonən qırdə bedən,  omedən bıçımon kə. Bı hes-beson şoyd bedən.             
              Həmə votedə ki, bə merdi sə həvo omə. Bumədə, zəminədə moy əjini, moy əbıni. 
              Rujon dəvardedə. Məmləkət həmə votedə ki, bı merdi sə həvo omə. Merdi tono oməkəsonən bedən, bəy qıne. Merdən hejo dod kəşedə ki, jen bə həşə jəydə. Zəmino dı qılə moy beşe. Əçəy tono oməkəsonən əmin bedən ki, həyğətən bı merdi sə həvo omə.
              Merdi axməxbe bə eli, obə cərbəbəpeşt, i ruj jen omedə çı merdi tono, votedə: merd çıkoj?  Isə ağılmand mandij? Vindəj, az tinim bə el-obə bənəy ağılmanim təqdim kardəmbe. Rozi nıbij, ısən az tinim bənəy axməxi bə cəmaatim təqdim kardıme. Çıkoj ısə, tini ijən cəmaati çaşədə  ağılmand bıkəm.
             Merd votedə: Ha, jenə, bəştı sə çavom, çiç kardedəj, bıkə. Mıni çı axməxə vəziyyəto bekə.
             Jen votedə, ha... az ısə cəmaati vanq bəkam bə çəmə kə. Bətı bəvotem, merd ə sumo beşə moyon bıpatom, biyəm, bəhəmon?
            Tı bıvotij: Çiçə moy? Kinə tı axməx bəj? Şumədə moy çiç kardedə? Bumədə, şumədə moy bəbe?
             De ğaydən kardedən. Jen bə hamsiyon xəbə vığandedə ki, haydı, həmə çəmə kəy bo. Merdi ağıl oqardə. 
              Cəmaat bıçımon kə qırdə bəpeşt jen ladı votəy, bə merdi votedə ki, merdə, ə sumo beşə moyon bıpatom, bahardej?
              Merd votedə: Tı çiç votedəje? Şumədə moy bəbe? ...
              De ğaydə, bıçımon kə omə odəmonən votedən, haaa, merdi ağıl bəy oqardə. 
Beşedən, şedən boştə kə. əVE VOTEDƏN: Merdi ağılmand bıkən jene, axməx bıkəən.
 

Bə ğələm bıstən: Nəriman Tolışi

Category: Tolışi şeir | Views: 122 | Added by: ruslantalish7 | Tags: Nəriman Tolışi | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Log In

Shopping cart
Your shopping cart is empty

Search

Calendar
«  January 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Entries archive

Site friends

Copyright MyCorp © 2021