Новости школы

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  April 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Sio ranq. Felyeton.

Sio ranq.

Felyeton.

Şirəli Əlyar


Kali kərə az kali xonəxon sərosne zındənim, çanədə votdəm "most sıpie ", votdə , "ney, most sipi ni, tı çok vindəniş, sioe". Zındəm ım xonəxon mosti sipibe çok zındən, əmmo kəciəti kardən, ıştə peşti bə zəmin je pidəşonni. Məsələn çəmə xəlx həmmə çı hukumətiku bo hırdənion əğılə pul doy vocibbe votdən. Əmmo hukumət ıştə kəciətiku das piətdəni.Və kali-kali məmuron, deptaton, yalağon çı hukuməti kəciətiku istifodə kardən, bə sipiə mosti sio most votdən.

Ha ısə azən ıştə odətiku das piətnim boşməno qıle bə əhfolat qəp bəjem.

Az ve xonəxon kədə ko kardəme, hələ bə ko bino nıkardə sıftə fi doydəm xeyzondə ki yoliəti kardə, zınem pidə kədə merd merde, ya jen merde. Im məsələ zıne bo usto vey vocibe. Rosti vey kəondə, jen merdiəti kardə. Az həni ımi vinde vərdışım kardə, ko bino kardədə, bə həmomi,bə kiəxonə kafel, metlax dəçkoniədə bə kəy merdi votdəm ; "bışi dı əğlon moə məsləhət bıkə, az bıznım bə divo çoknə nəxışon bıjənım"? Rost kali merdon ıştəni arışte pidəşonni; "Az kəy merdim, çıko votdəm, jəğoən bıkə" votdən. Bəvədə tati kardənim, çəş kardəm, nim saat dəvardəni vindəmki "merd" dı kəy merd omeydə , "Usto, tı rost votdəş, çımı çı koədə səm beşdəni, hələ quş bıdə, bınum jen çiç votdə."

İ rujən qıle kədə ko kardəm, kə xıvandə merd hiç bəmı oid nıbə ko bəmı votışe:

- Çəmə hıtə çeşmə tamazə ( potolok)sipiə ranq eriziə, bəti pul doydəm , bəy ranq bıjən, ranqımən hıste, kistımən hıste.

Rozi bim, merd şe ranqış varde.Bə ranqi diəm karde, vindıme , zə çı merdi səş vırədə ni, xəbəm se:

-Boli, tı xəlxi bəştə sırvoni pidə, bə tamazən sio ranq bəjen?

Merdi vote:

- Usto, bıjən bıdə bışi, kie bəçəmə hıtə çəşmə dəşəkəs?

Votıme:

- Boli, hiç nıbo ıştə jeniku ico bıstən, pul bə cəhəndım, tarsedəm mıniən bətı umjən bakay, bo çəmə mardon heççi əhaştıni.

Hıjo bı qəpədə bumon kəy jen ome çəmə tono, zınışe ki, merd bə tamazə sio ranq je pidəşe, ıştəndə beşe. Jen dı merdi qəvə-qəvə binoşon karde.Merdi vote- jeni vote, jeni vote- merdi vote..Merd bərkədə votışe:

- Kinə, ım ranq bomıno həvoy bəsə omə, ısə az həvoyə ranqi bahaşdım, bışim dı puli ranq bıstənım.Çəmə hıtə çəşmədə ki ım rangi bəvinde.

Haa ıyo jen cındo be, mınışən çı yodo bekardışe, votışe:

- Zə, sıpəzoə, bə şəvon tı dim bəyji ,az dim bəpe bedəm.Votdəş tobə jimoni oxoy az bə sio tamazə die bikəm. Çımı jimoni boçi sio kardəş?

Çı qəpi bəpeş az həni əyo nımandim, tarsim jen mıniən bəştə şuə umjən bakay..

Haa çımı bolion, ısə ım xəlxən mandə çə jeni vırədə, hukumət əğılə pul doydəni, çumşero hukumət dum beyjie, kefışən saze, xəlx isə jinton, dim bəpe oləxtə, əzob kəşdə.Kali-kali məmur sıpəzonən sipiə ranqi səpe suo ranq jəydə.

Şirəli Əlyar. 9 aprel 2021.

19 May 2021 в 00.03.31
93
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft