Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Sioqılə toğə

Sioqılə toğə

Hikoyə

Martə- aprelə manqi voşon camati nəfəsış ğət karde.Ovəyz rost be roonış eqəte,bə soon hucumuş karde.Çe di ayb bə dim beşe,kuçon tanqəti,odəmon xəndəxon bəştə soy dılə dənoe,ən bevəci xəndəxon bə so dənoe,pojon,hasaron bəsə ro je biaburçiəti oxoy ki kəon bə ovi dimədə mande səbəb ve,yoqoən bıənibe,be.Di yolon beğəror be vəziyətış tikiən bə bebəcəti bardışe..Nıhoyət,dorozə pıt- pıti bəçəton bə kuçon qıle ",Belarus"ışon dənoe,xəndəxon peretə be,ovi,ovəyzi vəon obıə be...

"Belarus" bə çəmə kəy vəən ome..Çəmə xəndəxi bə perete ehtiyocışən nıbe,əmmo çəmə xəndəxən hevuj kandə be,çe xəndəxi bə ro tərəf beşə əyuə,sioqılə toğə pevatə be,doroz kardə be bə ro kəno..Əyu toğə hışk bıəbe,əv hiç əncəx yola sio qılə toğə pevatə be bərk bə çımı kefi qınye.In sio qılə toğə dı- se sor be sioqılə vardəbe,şəxsən az ıştə qədə nəvon peəqətim boəçi çınie əvoym iyo .In məşğuliyyət çanə bəmı zevq ədəy...İsə isə əv bəni qıle qıniə sərbozi doroz bıəbe bə tüli dılə,iqlə zıvonış nıbe horoj bıkəşi.Əvəsorbe,ə toğə bə so ovoştoniro bəstə qədə zoə i- də kərə xitobım karde,əmmo çımı qədə zoə_ əslədə zoəm muəllime_anə de co koon məşğul be ki,ın ko bə vırə rosniro vaxtış peydo karde nıznışe.Mınən 70 sinədə bıə piəmerd bəni təpə rost bıə tuli dılədə ın toğə bekarde zuum nəvişki,əncəx,bə ro ha ru beşədə ın toğə əvindim ,xunım sio əbu...

Arədə I manq davarde.Sioqılə toğə dorozə vəziyyətdə qltış jəbe,livə okardəşbe,hətto sioqılə zizon bəni vılə çanqə elaşqəbe.

I ru beşim bəsə ro, şim bə di mağazə- marketi tərəf( məğsədım bəstə nəxoşə boə qınie be) . Bənim çımı kanə şoqird Səməd roysə marketi vədə manda,deştə həmron bə sıbəte.Zınıme bekoe.Səməd navədə bə koəkəti əşi iyo- əyo,ısə isə, şuk və Xıdo,sığə ustoəti kardə,kafel ekkudə.Diəroədə əvım vanq karde,ome, çımı tono.Məsələm boəy okardə,vote,muəllim,bə çəş.De Səmədi oqardim bə dumo.Kədə qıle bor ,təvə peqətıme,oqardim çe sioqılə toğə tono.Səmədi həmonə toğə çe tuli,zəmini dılədəş bekarde( mınən bəy koməkım karde),rostış karde,ovoştonişe bə çəmə so.Unən dı kəsi dasbədastımon doe ,toğəmon bə qıle zəminə konə kandımone,nınşande,bəçe bın xokımon doe,I vedrən ovımonən ekarde bə toğə bın.Sıxani rosti,bə Səmədi pulımən təklif karde,əmmo Səmədi "müəllim ,ayb ni,az bətıku pul peqətım?"- votışe...Tiki bəçəton şim ıştə boə tono...

İsə həminə toğə tojə livon vardəşe Ha dəfə bə toğə diəkardeədə qıle mənəvi rohətəti ıştəku osəmedəm- hiss kardedəm.Jeqobızın bə qıle nəxoşi conım doə..


Bir təbiət şəkili ola bilər

Camal Lələzoə

28 Jun 2022 в 05.35.21
97
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: CASPİ1.ORG
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft