Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Telefonə mərəz

Telefonə mərəz.

( Felyeton)

Telefonon çı xəlxi səşon xərob kardə. Ve xonəxon bəştə dədə, nənə anədə bobə kardənin, anədə bə telefoni, bə televizori bobə kardən. Telefonondə ,internetdə , televizorondə anəde du hıste heç çəmə nəğılondə anədə du ni.Ve xonəxon bə telefonə mərəz eqinən .

Həmonə ruji bə ko şe hiç həvəsım nıbe. Maştə- maştə bə həvo diəm karde, vindıme həvo xərobe, ısə vos bəvoe, sati voş bəvoe. Fik kardıme bə kə xıvandi zanq bıkəm,qavar bıvoti məvo, çumçeko çımı ko daştədəbe.Zanqım karde telefoni kə xıvandə jeni piətışe.Votıme :

- Zəminə, merd koncoe, votdem həvo bə voş voə həvo oşedə, qavar məvom.

Zəninə çımı nezə əvlodonde, Zəminə əlbəsat votışe:

- Mamu, merd bə ko şə, əmmo tı boy ıştə koy bıkə. Az bə telefoni diəm kardə.ımruj voş əbıni.Televizoronən voşış votəni.

Həni heççim nıvotıme, nışdim bə maşin şim bə ko. Bə Zəminəmon so rəsədə vindıme həvo lap sio bə, hakanə avon voşə tılən şodoydən .Iştə oləti dəyiş nıkardə inən Zəminəm vanq karde, votıme :

- Zəminə, həvo voşə həvoə, azən cıvon nim, voş bəqıne bəmı nəxoş bəbem.Qavar ım ruj ko bahaşdəmon.

Zəminə dı rıki votışe:

- Mamu, ım ruj voş əbıni, telefon voş nuşo doydəni.

Votıme:

- Kinə, telefon nuşo doydəni,əmmo voşə tıle eqınedə. Isətiku votdəm, tul duz bakam, peşo voş voy ko karde əzınım , tulən zay bəbe, smendən zay bəbe.Voşədə mala je əbıni.

Zəminə lştə voteku das penıqətışe:

- Mamu, tı bı voşə tılə diə məkə, tolışon votənə "həvuş zandə." Penc dəğiğə bəpeşt həvo obəbe. Telefon voş nuşo doydəni, voşən əbini.

Həni dama nıbim, binom karde ğum dı smendi umjən karde.Çi danivarde voşi qədə- qədə bərkış karde, azən voşi ji qədə- qədə təmiz tar bim.Voş ki lap bərk kardədə inən Zəminəm vanq karde,votıme:

- Kinə, Zəminə, tı i kərə beşi bə daşt, bə həvo diə bıkə, bıvind çıko voş rukardə. Kinə, az muliskə bim, jığo bışo nəxoş bəbim.

Zəminə beşe bə so, bə həvo, bə voşi diə karde bəpeşt votışe:

- Aaaa, ım çiçe, çi həvo sə xərob bə? Oxo telefonən, televizoronən voş voy nıvışdənin.

Az qədəli qəyzin bim, ıştənim oqəte nizne, votıme:

- Kinə, həvo sə xərob bəni, ıştı sə xərob bə, tı bə Xıdo nuşo doy bobə kardəniş, əmmo bə telefoni, bə televizori bobə kardəş.

Həmonə ruj hıjo voş voe, çımı duz kardə tulən zay be, az ıştənən se ruj nəxoş qınim.

Votdəm elm, texnikə çokə şeye, əmmo çəvondə dı ağıli istifodə bıkon lap çok bəbe.

 

Şirəli Əlyar

28 Jun 2022 в 06.50.42
34
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: CASPİ1.ORG
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft