Новости школы

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  September 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
ŞIMƏ AĞILMAND KİYE?

ŞIMƏ AĞILMAND KİYE?

Tojə sə noəmbe, bıhıtım, çəşi hani bıstənım, telefoni zanq jəşe. Edəsəym bə ekrani, bunum kiye zanq bıjən, bənem tojə zıvondor Mamuzoəye. Anqıştə fırsınime ekrani səpe, votıme:

-Zə, kə xəlizi zoə, şəvi ın vaxti ım çe zanqe? Bəhaşt çıpıri bıhıtıməni?!

Mamuzoə xır-xırə sədo mavuji çemı quşi pardə zırvonişe:

-Bıbaxş mıni. Anədə fikfamiku hıtey zınedənim, -votışe. Votıme:

CASPİ1.ORG
31 Aug 2021 в 21.06.31
40
Добавил ruslantalish7
Çokə silli

Çokə silli

Zındənim ım çı ozzoe mınış qətə, çımı həxi hardən, az ıştəndə beşedənim, bəmı çı pentono diə kardən, az hövsələ kardəm, nohəxə ko vindəm ıştə çəşi eqətdəm, ıştəni bə kuəti noydəm, hakanə ıştəni bə korəti noydəm. Əmmo bə duə qəpi, bə duə sıxani, bə duə xəbə pevolo kardəkəson tov varde zındənim. Zındənim ! Votdən ki həmmə bevəcə əməlon çı du voteku bəməl omeydə. Çı həzrəti imom Əli (ə) jığo qle hədisış hıste, "...Əğər mısılmon be CASPİ1.ORG

23 Jul 2021 в 23.08.33
63
Добавил ruslantalish7
FB - də qəp bəjem

FB - də qəp bəjem

25 iyundə çı Liki Binə diədə bə Vuqar boli ( Mustavayev) moədə bə ruj munasibət soxtəbə məclis şəbim. Məclisdə Tolış milləti hınəninə merdon qırdə bəbin.Rafiq Cəlilov,Vuqar Həmati,Fuad Əliyev, Fuad Cəlilov, İntiqam Tolış, Mircəfər Şahverdiyev, Rufət Baxşiyev, İlyasi Habil ..inən co həmron. Məclisədə ve mərağinə qəpon şedəbe. Ən vey qəp jəkəs Fuad Cəlilov inən Rafiq Cəlilovbe. Azən qəp jem pidəmbe,

CASPİ1.ORG
06 Jul 2021 в 21.46.04
75
Добавил ruslantalish7
AnaniMinuson.

AnaniMinuson.

Tolışədə, qıle çayxonədə dı nəfər i tonə nışdəbimon, çı tolışi ədəbi zıvoniku, mədəni tədbiron təşkil kardero qəpon jedəbimon . Rafiğ muəllimi votışe :

- Çı rəhmətşə Sərxan mamu kitobım hozzom kardə, əmmo ə kitobo çap kardero maddi imkonim ni, çap bıdəm karde.

Votıme:

CASPİ1.ORG
30 Apr 2021 в 20.09.47
162
Добавил ruslantalish7
Ağıli çəş (hekoyə)

Ağıli çəş (hekoyə)

Çımı sədə qıləy sırənə hekoyə hestebe bo nıvıştey, çokə əhvol,

çokə vaxt peydo kardəy zınedənıbim. İ ruj peş Gıbonə idi, nıştim kəy həşipemə çəşmədə, kəybon dəbastıme, bino kardıme bo nıvıştey. Hejo qıləy cumlə nıvıştəmbe, çımı kəxıvandə həmro co çəşmədə bəmə sədoş oməy, rə şim çəy tono, bızınım çiç bıə. Vindıme televizorədə, Xərəboğədə tojə səhid bıə çəmə dı qıləçıvoni nişo doydən. Çı şəhidonədə qıləy çı piə-moə i qılə zoe, CASPİ1.ORG

24 Apr 2021 в 23.18.10
134
Добавил ruslantalish7
Sio ranq. Felyeton.

Sio ranq. Felyeton.

Kali kərə az kali xonəxon sərosne zındənim, çanədə votdəm "most sıpie ", votdə , "ney, most sipi ni, tı çok vindəniş, sioe". Zındəm ım xonəxon mosti sipibe çok zındən, əmmo kəciəti kardən, ıştə peşti bə zəmin je pidəşonni. Məsələn çəmə xəlx həmmə çı hukumətiku bo hırdənion əğılə pul doy vocibbe votdən. Əmmo hukumət ıştə kəciətiku das piətdəni.Və kali-kali məmuron, deptaton, yalağon çı hukuməti kəciətiku istifodə k CASPİ1.ORG

12 Apr 2021 в 14.10.12
147
Добавил ruslantalish7
05 Jan 2021 в 12.43.39
92
Добавил ruslantalish7
Şirəli Əlyar: İ lıskə ozodəti
05 Jan 2021 в 12.43.15
145
Добавил ruslantalish7

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft