Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Tolışi zıvondə ğılizə sıxanon ( Talış dilində mürəkkəb sözlər)-14

Tolışi zıvondə ğılizə sıxanon ( Talış dilində mürəkkəb sözlər)-14.

*Abu(i)-kovsər – i., (f. ab + ər. kövsər) Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (Abu(i)-kovsəri dumo şəkəs oqardedəni.)

*Ambəam – z., çiyin-çiyinə (Jıqo ambəam bıyedəbin, jıqo bızın pəvəndin.)

*Anbodor – i., anbardar (Anbodor ko kardəkəs bəpe sərisofin bıbu.)

*Anqərəz – i., meynə, üzüm tənəyi (Imsor cəmə anqərəzi çokə anqı vardəşe.)

*Avəlov(əti) – s., buludlu (Zinə həvo avəlov be.)

*Ağu-ləxtə - z., qanın qaralması (Merdi xun bə ağu- ləxtə qıni(ye).)

*Anqivinb(ə)hə - i., balyeyən (Anqivinbə(ə)hə con səlomət bəbe.)

*Ah-imon – z., (...Ah-imon i qılə zoəm hese, ıştə kinə bıdə bəçımı zoə...)

*Anqivinəparzın – i., balsüzən qurğu. (Anqivinəparzıni hozo bıkə, anqivin bəparzınemon).

*Anqivinbılışt – i., şəhadət barmağı. (Bə dasti dıminə anqıştə anqivinbılışt votedən).

*Anqıəhi – i., üzümlük. (Əmə anqıəhiədə anqı çındəmon).

*Anqıl-anqıl – z.,düyün-düyün. (Çəy andom həmə anqıl-anqıl bıə).

*Anqıştə-anqıştə - z., barmaq-barmaq. (Ve ğalinə parçəy, bəpe qədə-qədə, anqıştə - anqıştə bıfırsıniy, bıdutiy).

*Anqıştəhisob – z., barmaqhesabı. (Mı həmə çiy həxqədə bətı anqıştəhisob dome).

*Anduye – anduye – z., suvaya-suvaya,suvaq çəkə-çəkə,palçıqlaya-palçıqlaya. (Əvon anduye-anduye qəpən jəydəbin).

*Arzınəkijə - i., darıquşu (Arzınəkijə omə duçu bə bə kaştıqilon.)

*Arzınəaləf – i., darıotu (Təğon miyonədə arzınəaləf beşə.)

*Arif-arifi - z., arifcəsinə (Arif-arifi qəp jəy çəy kanə pişəy.)

*Ar-nomus – i., ar-namus (Cəmati ıştə ar-nomusış bəsə roysə vindənişe.)

*Arəbıjən – i., araqarışdıran (Arəbıjən orəx ifşo bəbe.)

*Arəbəyəndıbıjən – i., araqarışdıran (Jıqo bızın əv moəmo bənə arəbəyəndıbıjəni bə dınyo omə.)

*Arəduzbıkə - i., aradüzəldən (Amuəzo çokə arəduzbıkəy.)

Arxbeyətırın – i., arxtəmizləyən. (Arxbeyətırınon ımrij həmə şəhəri kuçonədəbin).

*Asudə-asudə - z., asudə-asudə (Azən asudə-asudə nəfəs əsənimbən.)

*Asparde – asparde – z., 1)tapşıra-tapşıra;2)canını tapşıraraq. (1. Kon çok bə vırə rosne ğaydon asparde – asparde beşe şe).

*Aspəsıfət – s., atsifət. (Ə aspəsıfətə merd bə hiç kəsi quş doydənıbe).

*Aspətojın – i., atçapan. (İtkə dəvarde aspətojınon bə məydon dəşin).

*Aspəçovın (aspəvon) - i., atotaran. (Zolımi zoə jıqo bızın usto ni, aspəçovıne).

*Aspbəpo – i., atlı (Aspbəpo oməy mande çəy pə ğəbisə.)

*Aşiş-aşişi – z., sakitcə. (Aşiş – aşişi qəp bıjən, bıdə bəsə dəşəmon).

*Aşmardəviz. – i.,sayılan(mış) qoz. (Çımı sə bırz bənə aşmardəviziy (təmize)).

*Aşmardəpəs. – i., sayılmış qoyun. (Aşmardəpəsi neci əhəni)?

*Aşxonədar – i., aşxanaçı (Bo aşxonədar be bəpe pulı bıbu.)

*Aşığiğəzinə - i.,aşıqsayağı ( Bo aşığiğəzinə hande bəpe çokə sədo bıbu.)

*Aşnoə (maddə) - i., aşılayıcı maddə (Pusi bə aşnoe bəpe aşnoə maddə bıbu.)

*Aşnoəkəs – i., aşılayıcı (insan) (Pus bə aşnoəkəsi bəpe boştə zəhməti həyfiətiş bo.)

*Avərə - avərə. - s., avara-avara. (Avərə - avərə odəmon bə odəmi ağıl doe bəçımı kefi qındə).

*Avərə-sərqərdon. – s., avara sərgərdan. (Avərə - sərqərdon Orusiyəti cadonədə (kuçonədə) nəvedə).

*Avərəğoli – i., avaraqulu (Də avərəğoli koyı nıbu.)

*Avropəvıj – i., avropalı (Avropəvıjon çəməsə ve-ve bənavin.)

*Avjorbədas – s., əlisilahlı (Avjorbədasi cəmatədə çı koş hese?)

*Avəçəkə. - i., şimşək. (Avəçəkə əmənış dıləçəkə kardışe).

*Avlodpərəst. – s., qohumpərəst. (Çımı xanım ve avlodpərəste).

*Avtodukon. – i., avtodükan (avtomobildə düzəldilən səyyari dükan). (Əhmədi boştənış qıləy avtodukon okardəşe).

*Avtozəvod. – i., avtozavod. (Neftçaladə tojə avtozəvod obəbe).

*Aviafotokəşe – i., aviafotoçəkmə (Aviafotokəşe esət ve konış rohət kardəşe.)

* A(ə)zizqıromi. – s., əzizqirami, əziz, əziz-xələf. (Əv boəy a(ə)zizqıromiy, bəçəy dıli nibəqıne).

*Avlodəjen. – i., qohum arvad. (Çəmə avlodəjen bı nezon vəyə bəkarde).

*Avlodəmerd. – i., qohum kişi. (Iştı avlodəmerd hejo bəştə votəy zu jəydə).

*Avşurəşəv. – i., aşurə gecəsi.(Avşurəşəvi elədıvo bəkarden).

*Ayb-ləkə. – i., ləkə,pis ad,biabırçılıq. (Həni ayb-ləkə nımande bəy noşe).

*Aybəjor. – s., eybəcər,qüsurlu. (Jıqo aybəjorə odəmım hələ vindənime).

*Aybəjor – aybəjori. – z., eybəcərcəsinə,eyibli – eyibli. (Xəcolət kəşdənıbe, aybəjor -aybəjori qəpən jəydəbe).

Hacı Allahverən Nəzərov

05.05.2022

19 May 2022 в 15.24.33
27
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft