Новости школы

Категории раздела

Поиск

Вход на сайт

Календарь

Наш опрос

Rate my site
Всего ответов: 4

Статистика


Total online: 2
Guests: 2
Users: 0

Xıdoli tı komək bıkə

Xıdoli tı komək bıkə.

4 ruje Mədinə bala çı yodo beşedəni..

Bə rəyon şedəbim, həvo ve sard, voə voydəbe..Maşində şofer, inən sıvo mı qle 14 sində kinə dışdə day hısdebimon.Kinə nom Mədinə be, tolışə bala be.Mədinə rə-rə bəmedəbe.Şoferi vote əğıl nəxoşe.Az ve bikef bim,çı əğıli nəxoşəti çiçbe xəbəm sə. Mədinə day votışe :

- Əğıl dı manqe jığoe, mavji tarsə.Bə həkim bardəmone, muəlicə kardəbə, əmmo xəyış kam bə.Kosibəti dim sio bıbuy , co həkimon ve yolə pulışon pidə, inkon ni. Əmmo çəmə həkim votdə: əğıli ya bə çokə məlo, yaən bə çokə ekstrasensi tono bobənən, çok bəbe.

Dı Mədinə xəyli qəpım je, vindıme əğıl ve ağılmande həmən ve reçinə əğıle, məktəbdə çok handedə, hətto çımi "Bəbiri nırrə" kitobış piətışe, bə tolışi i səhifə handışe, peşo inən bəme- bəme votışe:

-Mamu, səm dəjedə.

Az bə Mədinə xəyli dılvandi dome:

- Çım bala , tı çok bəbış, inşallah botıno çokə məlo və ya çokə həkim peydo bakam.Əmmo tı bəpe bə Xıdo dıvo bıkey, tı bəpe rə- rə bısıri.

Mədinə inən bəme- bəme votışe:

- Mamu, az sıre pudəme əmmo sırə zındənim..Mamu ,mını bobə çı çokə məlo yaən çokə həkimi tono. Az məktəbdə bəpe imtihon bıdəm..

Çı Mədinə ım qəpon çımi dıli bovnedəbe..Az əy sırvoni qoroş po drozi boəy sırəynə qəponım je. Dılədə bəme- bəme dimədə sırə ve çətine..Təsuf kardıme Mədinəm sırvonə nızne..Az çəvonku co bədə Mədinə inən bəme- bəme votışe:

- Mamu, tı çokə mamuş, bomono çokə həkim peydo bıkə..

Çəşonım pur be, votıme:

-Mədinə..tı çok bəbış, hukmən bıtono qle həkim peydo bakamon...

Mədinə be pə yol bə,se qlə əğılin.. Eksrasens həkim peydo kardəmone, dı Mədinə day rə-rə qəp jedəm.Bı rujonde Mədinə həkimi qəbuldə bəbe. Çımı umu ən ve bə yolə Xıdoe.Xıdo bə Mədinə bala komək bıbuy.

 

Şirəli Əlyar

19 May 2022 в 16.09.11
72
Добавил ruslantalish7
Оценок нет
Теги: Şirəli Əlyar
Комментариев нет
avatar

Официальный сайт школы №17, создано в 2016 году. .

Разработано в Divine Draft